• header de bevalling

Prenatale screening

Dit is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Er zijn 3 onderzoeken beschikbaar voor alle zwangere vrouwen.

Er zijn 2 onderzoeken beschikbaar:

 • Combinatietest
 • Niet invasieve prenatale test (NIPT)
 • Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

Combinatietest

Deze test bestaat uit bloedonderzoek gevolgd door een echo. De resultaten hiervan worden gecombineerd met een aantal variabelen (oa. Leeftijd van de moeder). De uitkomst van deze test is een kansberekening voor 3 syndromen:

 • Syndroom van Down
 • Syndroom van Edwards
 • Syndroom van Patau

Bij verhoogd risico op een van deze syndromen, mag je verder onderzoek laten doen. Als je de combinatietest wil laten doen, kan je dit bij de eerste controle bij mij aangeven en krijg je een verwijsbrief mee.

Prenatale Screening zit niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering, soms wordt het vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Check dus even bij je verzekering of het vergoed wordt. Moet je het onderzoek zelf moeten betalen, dan kost het ongeveer € 168.

NIPT (Niet invasieve prenatale test)

Dit is een bloedonderzoek van de zwangere en kan gedaan worden vanaf 11 weken. De NIPT ontdekt meer kinderen met Down-, Edwards- en Patausyndroom dan de combinatietest en de uitslag klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Deze test is opgenomen in een wetenschappelijke studie en heeft een aantal voorwaarden. De kosten bedragen €175 en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Deze echo (ook vaak 20 weken-echo genoemd) wordt je aangeboden -is dus niet verplicht!- tussen de 18 en 21 weken en is bedoeld een open rug of open schedel op te sporen. De groei en overige grove anatomie van de baby wordt ook beoordeeld. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de locatie van de placenta.

Aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor (ong. 4%). Als op de echo toch iets afwijkends te zien is, wordt je zo snel mogelijk door de verloskundige verwezen naar het Erasmus MC voor uitgebreider echoscopisch onderzoek en eventuele andere testen. Afhankelijk van hun bevindingen krijg je advies om onder controle te blijven van de verloskundige of naar een gynaecoloog verwezen te worden. Niet alle afwijkingen kunnen zichtbaar zijn op een echo. Een normale SEO geeft dus geen garantie op een gezond kindje.

Houd rekening met moeilijke keuzes. Prenataal onderzoek kan je geruststellen, maar kan je ook voor moeilijke keuzes stellen. Je kunt voor de volgende vragen komen te staan:

 • Hoeveel wil ik weten over mijn kind voordat het is geboren?
 • Als uit de screening blijkt dat er een verhoogde kans is op een kind met Downsyndroom, laat ik dan wel/niet vervolgonderzoek doen?
 • Wat vind ik van het risico op een miskraam bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie?
 • Hoe zie je een leven met én voor een kind met Downsyndroom?
 • Hoe kijk je aan tegen het eventueel afbreken van de zwangerschap?

Meer informatie over prenatale screening:
www.pns.nl
Folder prentale screening
Folder SEO