• header de bevalling

Prenatale screening

Dit is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze onderzoeken.

Houd rekening met moeilijke keuzes. Prenataal onderzoek kan je geruststellen, maar kan je ook voor moeilijke keuzes stellen. Je kunt voor de volgende vragen komen te staan:
  • Hoeveel wil ik weten over mijn kind voordat het is geboren?
  • Als uit de screening blijkt dat er een verhoogde kans is op een kind met Downsyndroom, laat ik dan wel/niet vervolgonderzoek doen?
  • Wat vind ik van het risico op een miskraam bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie?
  • Hoe zie je een leven met én voor een kind met Downsyndroom?
  • Hoe kijk je aan tegen het eventueel afbreken van de zwangerschap? Wil je voor deze keuze gesteld worden of wil je daar niet over hoeven nadenken?


Wij bieden je een gesprek aan waarbij we onderstaande onderzoeken uitgebreid met je bespreken. Kijk voor uitgebreide informatie over deze onderzoeken op www.pns.nl

NIPT (Niet invasieve prenatale test)

Dit is een bloedonderzoek van de zwangere en kan gedaan worden vanaf 11 weken. In het bloed van de zwangere zit een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Deze test is opgenomen in een wetenschappelijke studie en heeft een aantal voorwaarden. Het onderzoek kost €175, dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Folder_de_nipt_en_de_combinatietest

NB. de combinatietest wordt vanaf 1 oktober 2021 niet meer uitgevoerd.

13 weken echo (ETSEO)

De 13 weken echo is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij het kind en wordt verzorgd door een gespecialiseerd echoscopist (samenwerking met STAR-SHL). Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uitziet dan normaal. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, gat in het middenrif, gat in de buikwand, afwijking van de nieren of afwijking van de botten.

Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. In Nederland kan je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. Deelnemen aan de wetenschappelijke studie en de 13 wekenecho kan vanaf 16 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

20 weken echo (TTSEO)

Deze echo wordt gemaakt tussen 18 en 21 weken (bij voorkeur rond 19 weken) en is ook bedoeld om lichamelijke afwijkingen op te sporen. De groei van de baby wordt beoordeeld en de hoeveelheid vruchtwater en de locatie van de placenta worden bepaald. Het kind is nu groter en kan nu meer in detail onderzocht worden. Sommige afwijkingen die bij 13 weken nog niet te zien zijn, zijn bij de 20 weken echo wel zichtbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek. Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor je kind betekent. Niet alle afwijkingen zijn zichtbaar bij de 20 weken echo. Dat betekent dat jouw kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed. Je beslist altijd zelf of je vervolgonderzoek wilt.

Folder-de_13_wekenecho_en_de_20_wekenecho

Vervolgonderzoek

Bij een ongunstige uitslag van de NIPT of als er op de echo iets afwijkends te zien is, wordt je zo snel mogelijk door ons verwezen naar het Erasmus MC voor uitgebreider (echoscopisch) onderzoek. Afhankelijk van hun bevindingen krijg je advies om onder controle te blijven van de verloskundige of kun je verwezen worden naar een gynaecoloog.